Knowledge
center

ระบบบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม การสร้างและกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

Subject matter
expert

เราเริ่มตั้งแต่การจัดหา Subject matter expert (SME) ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหัวข้ออย่างลึกซึ้ง เพื่อให้บทเรียนหรือเนื้อหาที่ได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้ผู้เรียนหรือผู้รับสาร สามารถนำองค์ความรู้นั้น ไปต่อยอดและใช้งานได้จริง

Production

รูปภาพประกอบเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เนื้อหานั้นโดนเด่นขึ้นและน่าสนใจ อีกหนึ่งบริการที่เรามองเห็นถึงความสำคัญ คือการจัดทำ production ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน Content นั้น ๆ สามารถรับรู้อารมณ์หรือเรื่องราวที่กำลังถ่ายทอดได้อย่างมาก และจะช่วยสร้าง Traffic ต่าง ๆ หรือดึงดูดให้คนอ่านเนื้อหานั้นเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการทำนิตยสาร หรือหนังสือ ที่ภาพมีส่วนช่วยอย่างมากในความน่าอ่านของหนังสือเล่มนั้น ๆ หรือทำให้หนังสือเล่มนั้นขายออกไปได้

Knowledge management
system

การนำเทคโนโลยี Knowledge management system มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและจัดการกับเนื้อหาได้ง่าย พร้อมฟีเจอร์ต่างๆที่จะซัพพอร์ททั้งผู้ add content และผู้เรียน ให้การเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้น

Chatbot

ในยุคที่ผู้คนเร่งรีบ การตอบคำถามอย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการให้บริการ แม้ในแง่ของการให้ข้อมูลหรือความรู้อย่างรวดเร็วเองก็เช่นกัน เพราะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการให้บริการ และความใส่ใจที่มีต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ แต่บางช่วงเวลาอาจไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างทั่วถึง จึงมีเทคโนโลยี chatbot ที่เข้ามาช่วยเหลือ และมาเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านการ maintain relationship ระหว่างองค์กรกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทันเวลา

PR Marketing

การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีที่องค์กรใช้เพื่อสร้างการรับรู้เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญใหม่ๆ โดยการประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นที่รับรู้และก่อให้เกิดการใช้งานจริง เรามีทีมงานที่จะช่วยวางแผนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ และสร้างฐานการรับรู้เพื่อก่อให้เกิดผู้ใช้งานรายใหม่ ตลอดจนช่วงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ใช้งาน

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.