Government
website

เราเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราให้บริการ

อย่างมืออาชีพในทุกมิติของการทำเว็บไซต์ ไม่ว่า

จะเป็นการออกแบบ ux / ui การพัฒนาระบบ ตลอดจนการคิด content และจัดทำ production


นอกจากนี้ เรายังมีการทำ seo เพื่อตอบโจทย์

ในแง่มุมของการตลาดที่จะทำให้เกิดการรับรู้

และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เรามีทีมงาน

ที่พร้อมจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยการ

เป็นเพื่อนคู่คิด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การพัฒนา

ไปจนถึงการบริการ และเป็นที่ปรึกษาหลังการ launch เว็บไซต์แล้ว เพราะเราเชื่อว่า...ความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายของเรา

Design
Thinking

design thinking มีความสำคัญกับองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก เรานำ process นี้เข้ามา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างถูกจุด ตลอดจนหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

UX/UI design

หลังจากกระบวนการการทำ design thinking เราจะเข้าสู่การทำ ux / ui design ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่ผู้ใช้ (user) จะได้รับ และร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราว หรือ journey ที่เรียกว่า “user experience” นั่นเอง เราออกแบบ ui ซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็ม ux ให้มีความสวยงาม เช่น เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับทุก devices, เทคนิคการวางตัวอักษรให้ดูโดดเด่น, รูปภาพ หรือ vector ที่สื่อความหมาย เพื่อให้ได้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีความสวยงาม รวมถึงตอบโจทย์การใช้งาน

Production

ด้วยความ “เข้าใจ” อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือ vdo เรารู้ว่าจะต้องทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราเชื่อว่า นอกจากการออกแบบ ux / ui แล้ว ภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจและช่วยถ่ายทอด ความเป็นตัวตนขององค์กร เราจึงให้บริการด้าน production สำหรับการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอ ที่จะช่วยถ่ายทอดความเป็นตัวตนขององค์กร ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม

CMS

เราให้บริการระบบการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง หรือที่เรียกว่า 2cms ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาคอมพิวเตอร์ ก็สามารถสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

infrastructure

โครงสร้างองค์ประกอบในระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม โดยเราให้บริการระบบ infrastructure ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยตรง เพราะระบบ infrastructure ที่ดี จะช่วยให้การประสานงานระหว่างบุคคล หรือระหว่างแผนกให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียบรรยากาศในการทำงาน

monitoring

เราให้บริการด้าน social monitoring หรือการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ว่าประชาชนพูดถึงองค์กรผ่านสื่อโซเชียลว่าอย่างไร โดยจะวิเคราะห์และทำความเข้าใจ องค์กร หรือแม้แต่แคมเปญต่างๆ ที่องค์กรได้ provide แก่ประชาชน เพื่อกำหนดคีย์เวิร์ดที่จะใช้ติดตามผ่านสื่อโซเชียล โดยจะมีการสอดส่องและรวบรวมทุกๆ คำพูดที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์และทำเป็นรายงาน

user behavior
report

หลังการเปิดใช้งานเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการเข้าใช้งาน หัวข้อที่ประชาชนเข้าใช้งานบ่อย หรือสถิติที่เป็นตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อบกพร่อง หรือมองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเร่งแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อทำกิจกรรม ทางการตลาด ซึ่งองค์กรสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลเหล่านี้อีกด้วย

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.