recruitment

เราให้บริการค้นหาผลิตภัณฑ์และช่องทางทางการตลาดใหม่ๆ ที่เล็งเห็นว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากที่สุดในการลงทุน เรามองว่าสิ่งที่เราทำเป็นความท้าทายในการค้นหาเทรนด์หรือความต้องการของตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และเราเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากมันในการสร้างรายได้

production

เราช่วยถ่ายทอด Vision และ Message ที่อยากสื่อสารไปยังผู้บริโภค ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายที่สวยงามนั้น สามารถแทนคำพูดได้ล้านคำ เรามีทีมงานช่างภาพมืออาชีพ จะช่วยทำให้ภาพถ่ายสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และถ่ายทอดความเป็นตัวตนของ Brand ได้มากที่สุด

content writing

การสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนจากผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่เกิดการซื้อขายจริง ได้ด้วยคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อใจผู้บริโภคได้

product

เรานำองค์ประกอบต่างๆมาประกอบเพื่อเป็นแนวคิดของผลิตภัณฑ์และวางแผนทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Business Model, Brand Positioning หรือวาง Target Group เพื่อสร้างเป้าหมายในการขาย โดยเราจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้แบรนด์ของคุณเกิดยอดขาย และสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค

salesforce

เราเล็งเห็นความสำคัญในการรวบรวมและใช้ข้อมูลหรือพฤติกรรมของลูกค้าทุกจุดสัมผัสมาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือวางแผนการขาย เรานำ Software มาใช้วิเคราะห์และควบคุม เพื่อให้ระบบช่วยให้เป้าหมายในการขายของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

business
matching

เราช่วยคุณในการใช้ประโยชน์จากการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ เพราะบางครั้งการลงทุนทำอะไรใหม่ ๆ ก็เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่หากเราจับคู่ธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยลดภาระ ลดต้นทุนทางการเงินไปได้มากมาย

e-marketplace
platform

เรามี Platform ที่จะยกระดับการให้บริการการซื้อขายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในแง่ของการให้บริการพื้นที่หรือสื่อกลางให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

payment

หากคุณอยากพบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ที่การซื้อของออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยเราให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์แบบครบวงจร ที่มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นและไม่ติดขัด เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและทำให้คุณเติบโตได้ในยุคตลาดออนไลน์

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.