บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT e-magazine

  • typeรัฐวิสาหกิจ
  • typeโทรคมนาคมและการสื่อสาร
  • technologye-learning, e-book, e-magazine
TOT E-Magazine
นิตยาสารออนไลน์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและการให้บริการของ TOT ในรูปแบบของ E-Magazine
  • social media
  • multi platform browser
scope of work
มีการจัดทำ production ถ่ายแบบเพื่อประกอบนิตยสาร รวมถึงรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการมาจัดวางในรูปแบบนิตยสารให้มีความน่าสนใจ และจัดทำเกมส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมสนุก

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.