สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • technologywebsite
เว็บไซต์รัฐบาลไทย
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสู่ประชาชน
  • CSS3 HTML
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
การ develop
การ develop ให้สามารถรองรับการจัดการข้อมูลหลังบ้าน พร้อมด้วย feature ที่พัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขและต่อยอดเองได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว
การออกแบบ UX/UI
การออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก โดยจัดวางข้อมูลตัวหนังสืออย่างเป็นระเบียบ ประกอบกับมีการจัดทำ info graphic เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่เว็บไซต์

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.