สำนักงาน กสทช. sms กวนใจ

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeโทรคมนาคมและการสื่อสาร
  • technologyvideo infographic
สำนักงาน กสทช.
ได้รับการร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อความและทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอย่างมากมาย จึงได้ทำการจัดทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ video ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
  • CSS3 HTML
  • social media
  • multi platform browser
หยุดข้อความ SMS กวนใจ และไม่ตั้งใจสมัคร
เป็น video ที่มีความยาวประมาณ 4 นาที นำเสนอในรูปแบบ video infographic เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเนื้อหา และวิธีการให้เข้าใจง่าย มีทั้งภาพและเสียงบรรยาย มีเนื้อหาที่สนุก มีการนำตัวการ์ตูนเป็นตัวหลักในการนำเสนอให้น่าความสนใจ
video infographic
ชุดนี้นอกจากจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออน์ไลน์แล้ว ยังนำไปแสดงผ่านช่องทางตามสื่อต่างๆ อีกด้วย

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.