การกีฬาแห่งประเทศไทย big data

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeการท่องเที่ยว
 • typeท้องถิ่น
 • technologywebsite and application
ฺbigdata SAT sports activity
application รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
scope of work
จากนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งผลให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักกีฬาหันมาออกกำลังกาย จึงมีการพัฒนา application ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนและนักกีฬาติดตามข่าวสาร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

Experience the UX UI

การออกแบบ
มีการนำรูปร่าง 6 เหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง มาเป็น art direction เพื่อสื่อถึงการรวบรวมข้อมูลที่มหาศาล และไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายรังผึ้ง อีกทั้งยังใช้สีของหน่วยงานในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กร

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.