ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน official website

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeคมนาคมและการขนส่ง
 • technologywebsite
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการเดินทางบนท้องถนน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเข้ามาติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก มีการจัดเรียง content อย่างเป็นระเบียบ อ่านง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายได้ ใช้โทนสี CI ตัดกับสีขาว และใช้รูปภาพประกอบบนหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.