การรถไฟแห่งประเทศไทย logistics e-learning

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeคมนาคมและการขนส่ง
  • technologye-learning, e-book, e-magazine
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ e-learning ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และหาความรู้ได้
  • CSS3 HTML
  • government website standard
  • multi platform browser
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีการให้ info graphic เข้ามาช่วยให้เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษามีความเพลิดเพลินกับเนื้อหา

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.