สำนักงาน กสทช. pro check website

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 • technologywebsite and application
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โปรแกรมประยุกต์ที่สำนักงาน กสทช. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่เข้าถึงข้อมูลรายการส่งเสริมการขายจากผู้ให้บริการที่เสนอขายในท้องตลาดได้อย่างครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเว็บแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันหลักการใช้งาน
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
การ develop
ใช้วิธีการดึงข้อมูลมาไว้ที่ blockchain และ analyse ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลของผู้ให้บริการแต่ละรายมาเปรียบเทียบกัน
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบโดยเน้นเรื่องการใช้งานง่ายเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์มีข้อมูลค่อนข้างเยอะ และเป็นเชิงเปรียบเทียบ ฉะนั้นการออกแบบจึงต้องอำนวยความสะดวกในการดูข้อมูล มีการใช้สีสันที่มีความสดใส ทำให้เว็บไซต์มีความสดใส และน่าใช้งาน

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.