ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก phitsanulok-smart-travel

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeการท่องเที่ยว
  • typeท้องถิ่น
  • technologyapplication
We Are Phitsanulok
เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกด้วยตนเอง
  • social media
  • government website standard
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
เทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่นจะพาคุณสัมผัสการท่องเที่ยวมิติใหม่ในรูปแบบ Augmented reality (AR) นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบ 3D model ที่น่าสนใจ มีการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
การออกแบบ ux/ui
การออกแบบเน้นให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.