ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา phang nga tourism

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeการท่องเที่ยว
  • typeท้องถิ่น
  • technologyvideo infographic
SIPA-จังหวัดพังงา
application รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาน พร้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา
  • CSS3 HTML
  • government website standard
  • multi platform browser
  • W3C
scope of work
สำรวจและหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้ info graphic เข้ามาช่วยให้ application มีความสวยงาม และน่าใช้งาน รวมถึงมีการจัดทำระบบ SOS ในกรณี user ต้องการความช่วยเหลือ และระบบสำรวจสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.