การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค CRM mobile

  • typeรัฐวิสาหกิจ
  • technologywebsite and application
แอพพลิเคชั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้า ที่สามารถจ่ายค่าไฟได้ โดยการใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เพื่อประหยัด และลดต้นทุนในการเดินทาง
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
เทคโนโลยี
สามารถดู้ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายค่าไฟ จำนวนหน่วย และตารางการเปรียบเทียบ ข้อมุลตามประวัติการใช้งานต่างๆ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย รูปแบบเรียบง่าย สีสันสวยงาม
การออกแบบ ux/ui
Design interface เพื่อส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถสืบค้นในสิ่งที่ต้องการ เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเพื่อการส่งออก ได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้องแม่นยำ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.