การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค official website and intranet

  • typeรัฐวิสาหกิจ
  • technologywebsite
เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้บริการออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสามารถให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร รวมถึงใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
  • government website standard
  • multi platform browser
  • UX/UI design
  • multi languages
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบโดยใช้สี CI ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.