สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeสุขภาพและการสาธารณสุข
  • technologywebsite
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกตั้งบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
scope of work
จัดทำระบบที่รองรับการเลือกตั้งออนไลน์ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร และอัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอกที่สนใจ สามารถเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.