สำนักงาน ป.ป.ช. official website

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • technologywebsite
 • websitewww.nacc.go.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้ามาหาค้นคว้าข้อมูล รวมถึงเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งปัญหาการทุจริต
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้งาน และค้นคว่าข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการใช้โทนสีที่มีความสบายตา เหมาะแก่การใช้งานแก่ user ทุกเพศ ทุกวัย

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.