การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย muay thai

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeการท่องเที่ยว
  • technologywebsite, application, online marketing and event
มวยไทย
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทย รวมทั้งมีเกมส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมสนุก และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทย เพื่อสืบทอดกีฬามวยไทยต่อไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
scope of work
ได้เชิญ blogger ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในค่ายมวย เพื่อเรียนรู้วิชามวยไทย และสัมผัสมวยไทย เพื่อนำกีฬามวยไทยไปเผยแพร่สู่สากลต่อไป และมีการจัดคำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.