การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRTA CRM website

 • typeรัฐวิสาหกิจ
 • typeคมนาคมและการขนส่ง
 • technologykentico
เว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
เว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ที่รวบรวมข้อมูลการเดินทาง ข่าวสาร และโปรโมชันของ MRTA เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลการเดินทางอย่างครบวงจร
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
การ develop ด้วยเทคโนโลยี kentico ที่รองรับการจัดการข้อมูลหลังบ้าน พร้อมด้วย feature ที่พัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขและต่อยอดเองได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว
การออกแบบ UX/UI
การออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก ที่ทำให้การค้นหาเส้นทางเป็นเรื่องง่าย ใช้โทนสีที่สื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และมีการนำ element ต่างๆที่สื่อถึงรถไฟเข้ามาใช้ในงานดีไซน์เพื่อเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจ

Experience the UX UI

การประชาสัมพันธ์
มีการจัดทำ LINE OA เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และจัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์บนหน้า page facebook เพื่อแจ้งข่าวสารไปยังประชาชน

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.