ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย official website

 • typeรัฐวิสาหกิจ
 • typeการเงิน การธนาคาร และการลงทุน
 • technologykentico
 • websitewww.exim.go.th
เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
เป็นเว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก การลงทุน และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และให้เครดิตต่อคู่ค้า
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
รูปแบบการใช้งานที่ง่าย สบายตา การเสนอข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน ในทุกแง่ของการส่งออก ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ แบบ realtime เชื่อมต่อฐานข้อมูลในภาคธุรกิจการส่งออก
การออกแบบ ux/ui
Design interface เพื่อส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถสืบค้นในสิ่งที่ต้องการ เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเพื่อการส่งออก ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.