สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ official website

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeการค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • technologykentico
 • websitewww.etda.or.th
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อย่างการค้าขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
เพื่อตอบโจทย์กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากสังคมแบบแอนะล็อก (Analog) สู่สังคมดิจิทัล (Digital) ยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
การออกแบบ ux/ui
ฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาเพื่อ ง่ายต่อการใช้งาน การออกแบบที่ดูแล้วสบายตา มีความสบายใจ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.