กระทรวงพลังงาน official website

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • typeพลังงาน
  • technologywebsite
กระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล และให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าความรู้ด้านพลังงานได้
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • W3C
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบโดยเน้นการจัดวางข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ อ่านง่าย สบายตา มีการใช้สี CI เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และการออกแบบเมนูหลักให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.