การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA CRM

  • typeรัฐวิสาหกิจ
  • typeสาธารณูปโภค
  • technologywebsite and application
PEA mobile workforce
ระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าสำหรับพนักงาน กฟภ.
  • social media
  • government website standard
  • UX/UI design
What is Lorem Ipsum?
ภายใน application ประกอบด้วยระบบต่างๆมากมาย เช่นระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบการนัดหมาย ระบบการให้บริการ ระบบตรวจสอบประวัติการชำระเงิน เป็นต้น การพัฒนามีทั้งการเรียนรู้ระบบเดิม และพัฒนาระบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจใน business ขององค์กรและนำมาต่อยอดในการพัฒนาเป็น application ที่สมบูรณ์

Experience the UX UI

๊UX/UI
เนื่องจาก application มีระบบที่หลากหลาย จึงต้องออกแบบให้มีความ friendly และใช้งานง่ายมากที่สุด โดยการนำ icon มาช่วยในการออกแบบ และใช้สี CI ขององค์กรทำให้ application สะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.