ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ chiangmai-i-love-u

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeการท่องเที่ยว
 • technologywebsite and application
เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
Website ที่รวบรวมข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมมากที่สุดในภูมิภาคนี้
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ถูกรวบรวมไว้อยู๋ในเว็บไซต์ Chiang Mai I love U .... โดยเป็นการจัดเรียงข้อมูลตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อการค้นหา และการเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัั้งที่พัก ร้านอาหาร บริการ หรืองานผลิตภัณฑ์ของฝากงานฝีมือ งานเทศกาล ตลอดจนสถาปัตยกรรมอันงดงาม
การออกแบบ ux/ui
ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก รองรับทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และระบบขนส่งสาธารณะ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.