การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเขตพื้นที่ภาคตะวันออก tour 8 rew

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeการท่องเที่ยว
 • technologywebsite and application
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม
เป็นกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ภายใต้เครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจสู่มูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้น
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
รูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย สะบายตา เป็นที่น่าใช้งาน ให้สมกับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด การเชื่อมโยง ข้อมูลต่างๆ สถานที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แล่งวัฒนธรรม
การออกแบบ ux/ui
การค้นหาข้อมูล ที่ถูกจัดเรียงไว้ เพื่อการใช้งานที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการให้ข้อมูลแก่ นักท่องเที่ยว หรือ ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจ และเข้าถึงภาพรวมได้ทั้งหมด

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.