CLIENT

ธนาคารธนชาต

Scope of work

ค้นหาบ้านใหม่, แสดงรายการบ้านที่มีรีวิว, คำนวณสินเชื่อบ้าน, เปรียบเทียบราคาบ้านที่ต้องการ , สามารถส่งข้อมูลการขอสินเชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ได้

CLIENT

ธนาคารธนชาต

Scope of work

ค้นหาบ้านใหม่, แสดงรายการบ้านที่มีรีวิว, คำนวณสินเชื่อบ้าน, เปรียบเทียบราคาบ้านที่ต้องการ , สามารถส่งข้อมูลการขอสินเชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ได้

Project name

HomeNcash

Project description

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในการค้นหาบ้านใหม่ที่ต้องการ โดยสามารถแสดงข้อมูลบ้าน ราคา และตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ได้ และสามารถคำนวณสินเชื่อบ้านได้ ตามดอกเบี้ยของที่แต่ละโครงการได้รับ โดยรองรับกับทุกๆ แพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ และบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา