ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศsacict e-market

  • typeการค้าอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูข้อมูล และสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ได้
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
scope of work
จัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของสินค้า รวมถึงจัดงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และเผยแพร่สินค้าของไทย ให้แก่ชาวต่างชาติได้รับชม

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.