ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนroadsafetythailand

  • typeคมนาคม
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการเดินทางบนท้องถนน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเข้ามาติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก มีการจัดเรียง content อย่างเป็นระเบียบ อ่านง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายได้ ใช้โทนสี CI ตัดกับสีขาว และใช้รูปภาพประกอบบนหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.