data

การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีที่สุดนั้นมาจากข้อมูลในเชิงลึกที่ดีที่สุดเราให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลในเชิงลึกมาใช้วิเคราะห์ได้หลากหลายสถานการณ์

Power BI

เพราะการตัดสินใจในเชิงธุรกิจต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล ทำให้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Data Analysis มีความเก่งกาจขึ้นมาก และพร้อมที่จะให้ทุกท่านสามารถนำข้อมูลมหาศาล มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาม น่าสนใจ และ Interactive ได้ เรียกดูได้ในทุก Platform ทั้ง PC, Tablet และ Mobile

เรานำเครื่องมือนี้มาช่วยวิเคราะห์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนชุดข้อมูลซับซ้อนมาสรุปเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงจากแหล่งต่างๆได้อย่างแม่นยำ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร สามารถผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจที่คุณคุ้นเคยทั้งหมด เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด ใช้งานง่ายและครอบคลุม ช่วยให้พนักงานระดับต้นไปจนถึงระดับผู้บริหารสามารถใช้งานและร่วมเเบ่งปันข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อย่างมั่นใจ

เพียงแค่วางข้อมูลที่ต้องการตัดสินใจ power BI สามารถประมวลผลและนำรายงานที่เปี่ยมด้วยข้อมูลทรงพลัง เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ นำมาซึ่งการปรับปรุงองค์กรให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ช่วยให้คุณสามารถตั้งคำถามที่ซับซ้อนและได้รับคำตอบที่กระชับ ชัดเจน และนำรายงานไปดำเนินการต่อได้ทันที

Block chain

Blockchain เป็นอีกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าในการใช้งานเป็นอย่างมากทั่วโลก เพราะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล และรองรับต่อการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ซึ่งในประเทศไทยเองได้มีการพิจารณานำมาใช้ในกระบวนการทำงานของหลายหน่วยงานที่ 2fellows เรามีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้กับลูกค้าของเรา โดยเราให้บริการแบบครบวงจร ช่วยให้การจัดเก็บและกระจายข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และต้องการแหล่งเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย

CRM Customer relation management

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ CRM เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจนำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า โดยการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์มาเก็บข้อมูล ตรวจสอบพฤติกรรม และติดตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ CRM ในหลายหลายมิติ เช่น

• Sale Management
ระบบบริหารงานขาย
• Marketing Management
ระบบบริหารการตลาด การ Broadcast Campaign และโปรโมชั่น ระบบการแลกคะแนน Loyalty Program
• Customer Services Management
ระบบบริการหลังการขาย การให้บริการลูกค้า การติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า


เราติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ทั้งในแง่การบริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อทำให้ระบบงานนั้นเกิดขึ้นและใช้งานได้ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขาย และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่องค์กร

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.