บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชนtot e-mag

  • typeโทรคมนาคมและการสื่อสาร
TOT E-Magazine
นิตยาสารออนไลน์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและการให้บริการของ TOT ในรูปแบบของ E-Magazine
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
scope of work
มีการจัดทำ production ถ่ายแบบเพื่อประกอบนิตยสาร รวมถึงรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการมาจัดวางในรูปแบบนิตยสารให้มีความน่าสนใจ และจัดทำเกมส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมสนุก

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.