กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศthaitradefair

  • typeการค้าอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ thaitradefair
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าของ thaitrade เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ามาติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
scope of work
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ event calendar รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.