การรถไฟแห่งประเทศไทยstate railway of thailand

  • typeโทรคมนาคมและการสื่อสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ e-learning ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และหาความรู้ได้
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
การออกแบบ UX/UI
ออกแบบให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีการให้ info graphic เข้ามาช่วยให้เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษามีความเพลิดเพลินกับเนื้อหา

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.