การกีฬาแห่งประเทศไทยsat

  • typeท่องเที่ยว
  • technologyapplication
ฺbigdata SAT sports activity
application รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages

Experience the UX UI

การออกแบบ
มีการนำรูปร่าง 6 เหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง มาเป็น art direction เพื่อสื่อถึงการรวบรวมข้อมูลที่มหาศาล และไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายรังผึ้ง อีกทั้งยังใช้สีของหน่วยงานในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กร

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.