ธนาคารแห่งประเทศไทยbot

  • typeสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การธนาคาร เช่นอัตราการแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย รวบถึงรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวข้อมูลด้านการเงินของประเทศไทย
  • CSS3 HTML
  • social media
  • government website standard
  • multi platform browser
  • responsive
  • UX/UI design
  • W3C
  • multi languages
scope of work
การดำเนินงานของบริษัทฯ คือการสำรวจความคิดเห็นของ user เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้งานและความสนใจ และนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางงานออกแบบ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.